Kazan Aktai

Kazan Aktai

$ 550,000 to $ 700,000 Estimated

Enstrom 280FX Shark

Enstrom 280FX Shark

Current Price $375,000

Enstrom 480B

Enstrom 480B

Current price $1.2 million

Enstrom F28F

Enstrom F28F

Current Price $369,500 U.S.

PZL Swidnik SW-4

PZL Swidnik SW-4

Current Price $700,000 to $900,000

Kamov Ka-115

Kamov Ka-115

$800,000 to $1 million estimated

Mil Mi-34 “Hermit”

Mil Mi-34 “Hermit”

Current Price $ 450,000

MD 500E

MD 500E

Current Price $1.9 million

MD 520N

MD 520N

Current Price $2.6 million

MD 530F

MD 530F

Current Price $2.4 million